Til hovedinnholdet

Et viktig redskap for styring av din virksomhet.

Et oppdatert og avstemt regnskap gir viktig informasjon om situasjonen i virksomheten. Bruken av denne informasjonen er avgjørende for å oppnå økonomisk styring.

I samarbeid med deg tilrettelegger vi rutiner rundt regnskap og bilagshåndtering som du blir tilfreds med. Vi gir deg råd og veiledning om hvorledes du skal forholde deg til lover og regler.
Vi utarbeider regnskapet på våre dataløsninger eller på dine egne systemer, hvis det er ønskelig.

Vårt  mål er å være en proaktiv partner som ser løsninger og bidrar til verdiskapning i din bedrift. Til grunn legger vi vår brede kompetanse, sans for nøyaktighet og solide tekniske verktøy.

   Hvem er kundene våre?

   Vi har alle typer kunder fra små håndverksbedrifter, produsenter,    konsulenter, artister og entreprenører.
   I tillegg til lokale idrettslag og foreninger, boligsameier og borettslag.
   Vi har også større bedrifter hvor vi gjør hele eller deler av regnskapsføringen.

Ta kontakt

Kundefordeler

 • Vi ønsker å være en proaktiv partner som ser løsninger og bidrar til verdiskapning
 • Vi definerer klare mål for din virksomhet og for vårt samarbeid, det gir resultater
 • Vi sørger for inngående IT-kompetanse og leverer kostnadseffektive og relevante data
 • Vi sørger for at tidsfrister, lover og regler blir informert om og overholdt

Vår spisskompetanse

 • Borettslag og boligsameier
 • Leger/tannleger
 • Artister
 • Eiendomsmeglere
 • Advokater
 • Lag/foreninger/sportsklubber
 • Produksjonsbedrifter
 • Håndtverkere
 • Grossister
 • Tjenesteytende næringer
 • Moms representasjon

Våre regnskapssystemer

 • Visma Business
 • Visma Global
 • Tripletex
 • 24Seven Office
 • Poweroffice Go
 • Xledger
 • Microsoft Navision
 • DNB Regnskap
 • Agresso
 • On Property