Til hovedinnholdet

Som forretningsfører håndterer vi hele eller deler av den daglige forvaltningen av eiendomsselskapet, borettslaget eller boligsameiet.

Med vår bistand kan styret/sameiet få en god samarbeidspartner som kan ivareta den forretningsmessige driften på en god og betryggende måte, både i henhold til gjeldende regler og eiers ønsker.

I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter. Vi kan også bistå med å innhente tilbud fra leverandører som feks. vaktmestertjenester og renhold.
Regnskapet rapporteres rutinemessig ihht. oppdragsavtale i tillegg til årsoppgjøret ved årets slutt.

I forbindelse med årsmøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig. På årsmøtet kan vi være ordstyrer, og vi har med utstyr for å kunne føre protokoll. Våre lokaler kan benyttes ved styremøter og årsmøter.

For å sikre at vi kan bistå også når det oppstår juridiske problemstillinger, har vi en seniorrådgiver med advokatbakgrunn med på laget. Han har tidligere praktisert som juridisk direktør i Boligbyggelaget Usbl i mange år og har lang boligjuridisk erfaring.

 

 

 

Ta kontakt

Vi kan bistå med:

 • Bistand med stiftelse og utarbeidelse av vedtekter
 • Budsjettering/forslag til fellesutgifter
 • Fakturering/innkreving av fellesutgifter
 • Betalingsservice
 • Regnskap og rapportering
 • Bistand på styremøter
 • Bistand på årsmøter
 • Bistand ved finansiering, forsikring og bankavtaler
 • Innhente tilbud knyttet til leverandører/serviceavtaler
 • Ligningspapirer
 • Lønn
 • Postmottak
 • Endringer i Brønnøysund

Vår spisskompetanse

 • Borettslag og boligsameier
 • Leger/tannleger
 • Artister
 • Eiendomsmeglere
 • Advokater
 • Lag/foreninger/sportsklubber
 • Produksjonsbedrifter
 • Håndtverkere
 • Grossister
 • Tjenesteytende næringer
 • Moms representasjon

Våre regnskapssystemer

 • Visma Business
 • Visma Global
 • Tripletex
 • 24Seven Office
 • PowerOffice Go
 • Microsoft Navision
 • Uni Economy (DNB Regnskap)
 • Agresso
 • On Property
 • Xledger