Til hovedinnholdet

Et bidrag til økt lønnsomhet og verdiskapning.

Regnskapssentralen AS sine dyktige rådgivere kan bistå med kunnskap og råd på en rekke områder.

Mange ledere er veldig operative i den daglige driften. Det kan derfor bli liten tid til å se på egen forretningsdrift og forbedringspotensial. Det er viktig å få hjelp til å kunne se om det finnes nye forretningsmuligheter eller muligheter for kostnadsbesparelser basert på nøkkeltallsanalyser.

Vi forstår hva som er beste praksis i forskjellige bransjer, og kan omstrukturere økonomiprosessene i din bedrift. Herunder ligger lønnsomhetsrådgivning, regnskaps- og finansieringsanalyse, arbeid med forretningsplan, konkurrentanalyse samt budsjettering.

Ønsker du bistand, kan vi være din bidragsyter.

Ta kontakt

Vi kan hjelpe deg med:

 • Analyser
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Restrukturering og organisering
 • Effektivisering og kostnadsstyring
 • Skatterådgivning
 • Arv og generasjonsskifte
 • Styrearbeid
 • Etablering av ny virksomhet
 • Kjøp og salg av bedrifter

Vår spisskompetanse

 • Borettslag og boligsameier
 • Leger/tannleger
 • Artister
 • Eiendomsmeglere
 • Advokater
 • Lag/foreninger/sportsklubber
 • Produksjonsbedrifter
 • Håndtverkere
 • Grossister
 • Tjenesteytende næringer
 • Moms representasjon

Våre regnskapssystemer

 • Visma Business
 • Visma Global
 • Tripletex
 • 24Seven Office
 • PowerOffice Go
 • On Property
 • Microsoft Navision
 • Uni Economy (DNB Regnskap)
 • Agresso
 • Xledger